Konstantinos Petrović: #ffffff rev0.2

#ffffff rev0.2

8-22. maj

otvaranje u 18 časova

Centralna galerija Šok zadruge

***

Projekat #ffffff predstavlja seriju radova nastalih u periodu između 2019. i 2021. godine. Radovi se sastoje od predmeta sortiranih u više grupa, a koji su nastali mašinskim putem, visokotiražnim štampanjem, livenjem, digitalnim putem, ili u serijskoj proizvodnji. Predmete prikupljam, klasifikujem, a zatim koristim kao materijal za građenje svog vizuelnog izraza. Za predmete u ovoj novonastaloj zbirci, boja je primarni uslov, a kodiranjem predmeta na osnovu boje (davanjem šifre, odnosno imena), predmet gubi svoje značenje i pređašnju funkciju. Radovi predstavljaju „kolekcije”, koje za cilj imaju izazivanje intenzivnog vizuelnog nadražaja kod posmatrača, ali i pozivanje publike na učešće u sam proces dopunjavanja kolekcije.

Nastanak ove grupe radove može se razvrstati u tri faze:

• Faza I – Prepoznajem likovni potencijal ton karti, čime započinjem koncept ovog rada. Krećem sa sastavljanjem pojedinačnih ton karti, koje gradim prikupljanjem isečaka iz bilo kakvog štampanog materijala, sa usmerenjem ka jasnim bojama.

• Faza II – Prelazim na prikupljanje plastičnih jednobojnih formi (edukativni kompleti, igračke, EVA pena, plastični predmeti jednokratne upotrebe), kojima započinjem izradu zidnih kompozicija. Zidne kompozicije konstruisane su proizvoljnim izborom, oslanjajući se na efektivnost i privlačnost dinamike intenziteta među bojama.

• Faza III – Cilj krajnje faze je konstruisanje senzora koji realnu boju skeniranjem prebacuje u digitalni oblik, a zatim je putem štampača i svetlosti ekrana vraća u prvobitno stanje, odnosno realnost. Na ovaj način, usled nesavršenosti senzora i opreme za štampanje, nova boja uvek odstupa od prvobitne (makar i u gotovo nevidljivim promenama), tako da se višestrukim ponavljanjem postupka svaki put dobija drugačiji rezultat, udaljavajući se od prvobitnog bojenog uzorka.

Projekat #ffffff jeste proces kontinuiranog prikupljanja i klasifikovanja. Kolekcije imaju mogućnost da se transformišu u skladu sa prostorom u kome se nalaze, kao i u skladu sa novododatim predmetima. Svaki predmet, osim što predstavlja jediničnu vrednost u grupi, takođe može biti i uzorak kojim se realizuje eksperiment umnožavanja ili prikazivanja novih boja na osnovu već postojećih, koje se nalaze u kolekciji.

RAD REALIZOVAN U SARADNJI SA KONSTANTINOM ÐORÐEVIĆEM, SOFTVERSKIM INŽENJEROM I SUOSNIVAČEM

ZAJEDNICE „YUGOMK” (zajednica hobista, ljubitelja i dizajnera mehaničkih tastatura).

https://www.instagram.com/const.keyboards/

***

Konstantinos Petrović, rođen u Valjevu  2. oktobra 1995. godine. Trenutno je na završnoj godini master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, modul slikarstvo u klasi profesora Vidoja Tucovića.  Završio je osnovne akademske studije  na Filološko-umetničkom fakultetu , smer zidno slikarstvo u klasi profesora Gorana Rakića.  Realizovao je 7 samostalnih izložbi I učestvovao na mnogobrojnim grupnim izložbama na teritoriji Republike Srbije.  Trenutno se bavi realizacijom svog master rada koji se zasniva na preispitivanju ličnog stava i sagledavanja komunističkog jugoslovenskog i religijskog kulturnog nasleđa.  Kroz svoj rad, gradi nove narative i simbole, modifikujući već postojeće, na isti način na koji su se i oni izrodili u našoj kulturnoj zaovstavštini.  Pored master rada, aktivno učestvuje i na projektu #ffffff koja predstavlja kontinuirani proces prikupljanja, sortiranja i kodiranja jednobojnih predmeta u određene grupe.

konstantinospetrovic95@gmail.com

https://www.instagram.com/konstantinospetrovic/

***

Usled nepovoljne zdravstvene situacije, izložba neće imati svečano otvaranje, te možete posetiti galeriju uz poštovanje svih propisanih bezbednosnih mera, održavanja fizičke distance i nošenja zaštitnih maski.

Dizajn plakata: Stefan Ilić