Dragana B. Stevanović: EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

15. jun-3. jul

otvaranje u 18 časova

Centralna galerija Šok zadruga

***

Izložba Equilibrio (Ravnoteža) Dragane B. Stevanović predstavlja tematski odabir radova (crteži, slike, asamblaži, objekti) nastalih tokom poslednjih dvanaest godina (2009–2021). Za Stevanovićevu, polazna tačka i idejna osnova ove izložbe bio je poziv Nikole Džafa za kolaborativni rad na slici „Zanos svete Tereze“ koji kroz preformulaciju i rekontekstualizaciju povezuje starije i nove umetničke intervencije na poseban način. Poziv je, osim stvaranja novog, zajedničkog rada, kod Stevanovićeve inicirao i različita iščitavanja njenih već postojećih radova i njihovo smeštanje u drugačiji kontekst.

Sve radove povezuje “balansiranje”, percipirano kao idejna unutrašnja struktura koja vodi ka težnji za postizanjem sveopšte ravnoteže – fizičke (U balansu, A kao stoličica), duhovne (Buda iz gume, Istovremeno lebdenje, Zanos svete Tereze), kreativne (Figura koja crta i Telo koje crta) i seksualne (Zanos svete Tereze, Telo koje crta, Naked Lunch). Radovi predočavaju potencijal transformacije tela kroz različite aktivnosti – od aktivno-fizičkih i praktičnih, preko meditativnih do ekstatičko-religioznog, erotskog zanosa i stvaralačkog čina. Kompozicija eksperimentalne elektronske muzike Zanos svete Tereze, zajednički autorski rad Dragane B. Stevanović i Marka Jevtića, predstavlja “zvuk izožbe” i čini integralni deo izložbene postavke.

Suprotstavljajući se stereotipima oličenim u potirućem izboru između antonima „ili-ili“ (duhovno/materijalno, seksualno/kreativno, realno/virtuelno, racionalno/emotivno), umetnica odbacuje model podele, uvodeći inkluzivni princip „i-i“.  Stevanovićeva nam posredno nagoveštava da jedino potpuno prihvatanje i rad na usavršavanju svih navedenih aspekata ličnosti (kao pozitivnih vrednosnih kategorija) može dovesti do ličnog razvoja (Jakovljeve lestvice, Figura koja gleda ispred sebe).

Izložba nema ambiciju da se bavi društvenom i moralnom krizom vrednosnog sistema – radovi tretiraju prizore pozicija tela u situacijama prelaska iz početnog stanja prema nekom drugom, a mogu se posmatrati i kao posledice pokreta (unutrašnjih i spoljašnjih), kao prikaz dinamičnih prostora (koji zauzimaju tela u određenim aktivnostima) zaustavljenih u vremenu, ostavljajući posmatračima mogućnost za širok dijapazon ličnih interpretacija.

Ivona Fregl,

istoričarka umetnosti

***

Kustoskinja izložbe: Ivona Fregl

Zvuk: Marko Jevtić

***

Dragana B. Stevanović (1975)

Diplomirala je slikarstvo (2001) i magistrirala na Katedri za crtanje (2005) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorske umetničke studije završila je na grupi za Višemedijske umetnosti Univerziteta u Beogradu (2019). Od 2006. radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za crtanje. Učesnica je brojnih samostalnih i grupnih izložbi, radionica, seminara, simpozijuma i projekata u zemlji i inostranstvu. Radovi joj se nalaze u privatnim kolekcijama u SAD, Italiji, Francuskoj, Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Telenor kolekciji savremene umetnosti u Beogradu.

Ivona Fregl (1969)

Diplomirala 2005. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za Istoriju umetnosti, katedra za Istoriju arhitekture. U periodu 2016–2018. radila kao kustos i član umetničkog saveta galerije Lucida u Beogradu.  Od  2018. radi kao nezavisni kustos.

***

Usled nepovoljne zdravstvene situcije, možete posetiti galeriju uz poštovanje svih propisanih bezbednosnih mera, održavanja fizičke distance i nošenja zaštitnih maski.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za Kulturu Novog Sada.

Dizajn plakata: Stefan Ilić